En dan wordt het toch nog super spannend…. De school zou tussen 16.00 en 18.00 uur bellen ongeacht het resultaat. In de tussentijd komt via de sociale media de ene melding na de andere binnen van scholieren die of een herkansing krijgen of gezakt zijn. En omdat dit jaar voor het eerst de “Vijfenhalf” de norm is, wordt het extra ijsberen. En dan is er telefoon, heel kort maar, gelijk gevolgd door een enorm gejuich ! GESLAAGD !!!